ارائه مقالات علمی و تخصصی در زمینه مدیریت آموزشی

جهانی شدن، فرهنگ و برنامه ریزی آموزشی

 دکتر محمد قهرمانی

حسن عاشقی

روح الله مهدیون

چاپ شده در ماهنامه مهندسی فرهنگی شماره های ۳۳ و ۳۴ . ۱۳۸۸.

 چکیده

    پایان سده بیستم و آغاز سده بیست و یکم با پدیده جهانی شدن همراه بوده است. پدیده ای که ابعاد مختلف زندگی بشر منجمله فرهنگ را متاثر ساخته است. تاثیر جهانی شدن بر فرهنگ و هویت فرهنگی با تهدیدها و فرصت هایی همراه است که مناسبترین شیوه برخورد با این پیامدها توجه به آموزش و پرورش و برنامه ریزی آموزشی است. برنامه ریزان و مسئولان آموزشی باید در رویارویی با جهانی شدن فرهنگ به گونه ای عمل کنند که ضمن برخورداری از فرصت های آن از تهدیدها و تاثیران منفی آن اجتناب شود. در این مقاله مقوله جهانی شدن فرهنگ و یا تاثیرات جهانی شدن بر فرهنگ همچنین رسالت های نظام آموزشی و برنامه ریزان آموزشی در ارتباط با جهانی شدن فرهنگ و تاثیرات جهانی شدن بر فرهنگ به طور عمیق مورد بررسی قرار گرفته است.

در ارتباط با مقوله فرهنگ و هویت فرهنگی بطور کلی در حوزه جهانی شدن دو نوع نگرش توسط صاحبنظران مطرح می شود : 1- جهانی شدن موجب احیای جنبش های ملی و قومی شده است و 2- همگرایی فرهنگی، گرایش به یکی شدن و زوال و آنتروپی فرهنگ ها و هویت های ملی و قومی . جهانی شدن به دنبال نوعی انسجام وحدت گرایانه در مقوله فرهنگ در سطح جهانی است. یکسان سازی فرهنگی در سطح جهانی، تفاوت های فرهنگی را از بین می برد. بنابراین وظیفه برنامه ریزان آموزشی در سطوح ملی تدوین راهبردهای برای مقابله با چنین تهدیدهای جهانی شدن است. ژاک هلک مدیر موسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی در ارتباط با جهانی شدن وظیفه برنامه ریزان آموزشی را بسیار حساس می شمارد و بیان می کند برنامه ریزان آموزشی باید بطور جدی در مورد پیامدهای جهانی شدن بیاندیشند.

واژگان كليدي: جهاني شدن ـ  فرهنگ- تعليم و تربيت- برنامه ریزی آموزشی

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ساعت 11:39  توسط روح الله مهدیون | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
بنده دکتری مدیریت آموزشی هستم و در این وبلاگ برخی از مقالات خود و نیز مقالات و مطالب مفید در زمینه مدیریت آموزشی و علوم مرتبط را قرار خواهم داد.

پیوندهای روزانه
The Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC)
About the OU
Journals in Higher Education
مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران
Journal of Asynchronous Learning Networks
Learning, Communication and IT
روانشناسی و تعلیم و تربیت
E-Learning Gl0ssary
مجله تکنولوژی آموزشی بریتانیا
دانشگاه مجازی
مرکز اطلاعات منابع آموزشی آمریکا (ERIC)
بانک اطلاعات نشریات ایران
انجمن آموزش عالی ایران
انجمن مدیریت آموزشی ایران
Wayne K. Hoy
وبلاگ دکتر مقصود فراستخواه
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشگاه تهران
دانشگاه شهید بهشتی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
2/19/2013 - 3/20/2013
1/20/2013 - 2/18/2013
12/21/2012 - 1/19/2013
10/22/2012 - 11/20/2012
8/22/2012 - 9/21/2012
6/21/2012 - 7/21/2012
1/21/2012 - 2/19/2012
11/22/2011 - 12/21/2011
10/23/2011 - 11/21/2011
9/23/2011 - 10/22/2011
8/23/2011 - 9/22/2011
7/23/2011 - 8/22/2011
5/22/2011 - 6/21/2011
3/21/2011 - 4/20/2011
2/20/2011 - 3/20/2011
1/21/2011 - 2/19/2011
12/22/2010 - 1/20/2011
پیوندها
دکتر عبدالحسين عباسيان
دکتر جواد پورکریمی
دکتر علی ایمانزاده
دکتر مرتضی طاهری
تعلیم (یادداشت های سید حمید حسینی در یادگیری الکترونیکی)
هردن بیر (اسماعیل آتش پز گرگری)
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM