ارائه مقالات علمی و تخصصی در زمینه مدیریت آموزشی

نوع استفاده از اينترنت و مشكلات هيجاني  رفتاري دانشجويان

علي رضايي شريف ، بهاره رسولي ، روح الله مهديون ، مجتبي حبيبي عسگرآباد ، حسين استاد حسنلو

مجموعه مقالات پنجمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان.۱۳۸۸

مقدمه

استفاده از فن آوري اينترنت، فوائد آموزشي و اقتصادي مهمي دارد چرا كه رواج استفاده از كامپيوتر و اينترنت براي آموزش و پژوهش، به طور چشم گيري ديده مي شود، تا جائي كه دسترسي به كامپيوتر و داشتن مهارتِ استفاده از آنها نزد دانشجويان امري اجتناب ناپذير است. اينترنت با همه خوب يها و فوايدش، از كاست يها و آسيب هايي نيز برخوردار است كه همگان به ويژه دولت مردان، سياست گذاران و اولياء مربيان و والدين بايد بدان واقف باشند. بنابراين، نبايد از پيامدهاي ناگوار و مخرب آن به ويژه در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي غافل ماند. تاكنون بررسي هاي زيادي، در مورد ارتباط بين كاربرد اينترنت با متغيرهاي گوناگون صورت گرفته است كاپلان، 2003 ؛ مودي، 2001 ؛ شپرد و ادلمن، 2005 ؛ يائو گو و همكاران، ، 2006 ؛ نقل از رسولي (1386).  با گسترش اينترنت و رواج استفاده از آن در اقشار مختلف جامعه، توجه كارشناسان علوم اجتماعي به اينترنت معطوف شده است. به خصوص روان شناسان در سا لهاي اخير به بررسي اثرات اينترنت روي سلامت روان و بهزيستي افراد جامعه پرداخت هاند. تعداد تحقيقات انجام شده در اين زمينه منجر به اين شده است كه نشرياتي مثل رفتار و روان شناسي مجازي صرفاً به انتشار نتايج اين تحقيقات بپردازند. مطاله حاضر برآن است نوع استفاده از اينترنت را در بين دانشجويان مشخص كند و رابطه آن را با مشكلات رفتاري كه مي تواند داشته باشد، مشخص كند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ساعت 9:57  توسط روح الله مهدیون | 

منابع فوق ليسانس علوم تربيتي 1:

*برنامه ريزي اموزشي و درسي:۱- برنامه ريزي اموزشي و درسي : تاليف دكتر محمد حسن پروند 2- برنامه ريزي اموزشي تاليف: يحيي فيوضات۳- فرايند برنامه ريزي اموزشي دكتر فريده مشايخ 4-مباني برنامه ريزي اموزشي و درسي دكتر فريده مشايخ(ترجمه)۵- برنامه ريزي درسي راهنماي عمل : دكتر حسن ملكي

*مديريت اموزشي:1- اصول مديريت اموزشي تاليف دكتر علي علاقه بند 2- مديريت عمومي : دكتر علاقه بند 3- مديريت رفتار سازماني "دكتر علاقه بند 4- اصول و مباني نظري مديريت اموزشي دكتر علاقه بند 5-فرايند خودگرداني در مدارس :دكتر علاقه بند(منبع جديد) 6- كليات مديريت اموزشي :دكتر عباس زاده

*نظارت و راهنمائي اموزشي:۱- نظارت و راهنمائي اموزشي: دكتر بهرنگي 2- نظارت و راهنمائي اموزشي: دكتر نيكنامي 3- نظارت و راهنمائي اموزشي:دكتر ميركمالي

*روشها و فنون تدريس:۱- روشها و فنون تدريس: دكتر امان الله صفوي 2- مهارتهاي پرورشي:دكتر شعباني(2جلد) 3- الگوهاي تدريس: دكتر بهرنگي

روان شناسي تربيتي: 1- روانشناسي تربيتي (يادگيري): دكتر سيف 2- روانشناسي تربيتي: دكتر پروين كديور

*زبان تخصصي :۱- متون مرتبط با علوم تربيتي و روانشناسي 2- كتابهاي متون تخصصي برنامه ريزي اموزشي و مديريت اموزشي : دكتر نيره سينائي ودكتر منصور كوشا 3- لغات اخر كتابهاي علوم تربيتي


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ساعت 11:26  توسط روح الله مهدیون | 
بررسی اثر بخشی ارزشیابی کیفی (توصیفی)  بر میزان اضطراب و یادگیری دآنش آموزان

علی رضائی شریف

روح الله مهدیون

چكيده

       هدف پژوهش  حاضر ”مشخص كردن نقش و تأثير ارزشيابي توصیفی بر میزان اضطراب و تعميق يادگيري دانش‌آموزان پايه سوم مقطع ابتدايي شهر اردبیل“ میباشد. طرح ارزشيابي توصيفي به طور رسمي و آزمايشي از سال 1381 در چند استان به اجرا درآمده است و ارزشيابي تکويني به عنوان عمده ترين راهکار عملکردي در خصوص طرح مذکور مي باشد. تعداد نمونه ، 108 نفر گروه مطالعه (61 دختر، 47 پسر) و 113 نفر گروه مقایسه (58 دختر، 55 پسر) مجموعاً 221 نفر انتخاب شد كه میزان اضطراب و  سطوح يادگيري آن‌ها در سه سطح دانش، ادراك/كاربرد و خلاقیت سنجيده شد. نتايج حاصل از تحليل داده‌ها، تفاوت معني‌داري را در میزان اضطراب و سطوح يادگيري دو گروه نشان داد. فرضيه اصلي پژوهش مبتني بر وجود تفاوت معني‌دار بين میزان اضطراب و يادگيري دانش‌آموزاني كه در طرح ارزشیابی توصیفی شرکت داشتند با اضطراب و يادگيري دانش‌آموزاني كه ارزشيابي پاياني از فعاليت آن‌ها به عمل مي‌آمد، تأييد گرديد.  نتايج حاصل از میزان اضطراب نشان داد كه گروه مطالعه از اضطراب پائینی برخوردارند، تأثیر نوع ارزشیابی بر میزان اضطراب در بين دانش آموزان دختر و پسر در هر دوجنس یکسان بود. گروه مطالعه در كل آزمون یادگیری و در سطوح بالاي يادگيري (قدرت خلاقه) بهتر از گروه مقایسه عمل كردند. نتایج حاکي از آن بود كه تأثیر نوع ارزشیابی در بين دانش آموزان دختر و پسر یکسان است.

کليد واژه: ارزشيابي توصیفی. ارزشیابی پایانی. اضطراب. يادگيري. مقطع ابتدايي. پايه سوم

ارائه شده در اولین همایش دانشجویان روانشناسی ایران. دانشگاه تهران.۱۳۸۶

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ساعت 11:11  توسط روح الله مهدیون | 

استاندارد ايزو  10015 (استاندارد آموزش)

استاندارد جهاني ايزو 10015 توسط كميته فني 176 ISO/TC مديريت و تضمين كيفيت و كميته فرعي SC3 تهيه شده است. نمايندگان 22 كشور، در دسامبر 1999 پيش‌نويس اصلي اين استاندارد را طراحي كردند كه به عنوان راهنمايي براي مجموعه فعاليت‌هاي آموزشي سازمان‌ها به كار برده مي‌شود.

اين استاندارد بين‌المللي راهكارهايي به دست مي‌دهد كه سازمان‌ها و منابع انساني آنها را در زمينه مسائل مربوط به آموزش ياري مي‌دهند. زماني كه براي تفسير اشارات مربوط به مباحث آموزش درگروه استاندارد ايزو 9000 در زمينه تضمين كيفيت و مديريت كيفيت به راهنمايي نياز است، مي‌توان از استاندارد ايزو 10015 استفاده كرد.

اهداف سازمان براي بهبود مستمر كه دربرگيرنده عملكرد منابع انساني است، ممكن است تحت تاثير گروهي از عوامل خارجي از جمله تغيير بازار، فناوري، نوآوري، ملزومات و نيازهاي مشتريان و سهامداران ديگر قرار گيرد. چنين تغييراتي مي‌تواند سازمان را به تحليل نيازهاي مرتبط با مهارت خود وادار كند.

نقش اين استاندارد، تهيه راهنما براي سازمان‌ها به منظور شناسايي و تجزيه و تحليل نيازهاي آموزشي و طراحي و برنامه‌ريزي آموزش، تدارك براي آموزش، ارزشيابي آموزش، كنترل و بهبود فرايند و اثربخشي بيشتر است و هدف آن كمك به سازمان‌هاست تا آموزش خود را به يك سرمايه‌گذاري موثرتر و كاراتر تبديل كنند. آموزش يك فرايند چهار مرحله‌اي است. يك فرايند آموزش برنامه‌ريزي شده و سيستماتيك مي‌تواند سهم بسزايي در كمك به سازمان در جهت توسعه و بهبود توانايي‌هايش براي رسيدن به اهداف كيفي داشته باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ساعت 19:9  توسط روح الله مهدیون | 
پروپوزال پایان نامه اینجانب تحت عنوال طراحی الگوی تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی : مورد دانشگاههای شهر تهران به راهنمایی آقای دکتر محمد قهرمانی و مشاوره آقایان دکتر فراستخواه و دکتر ابوالقاسمی با برقراری جلسه ای به داوری آقای دکتر فتحیُ خانم دکتر صباغیان و داوران خارجی آقایان دکتر عطاران و دکتر نیلی به تصویب رسید. من اینجا لازم می دانم که از زحمات اساتید محترم تشکر نماییم.

لازم به ذکر است که بنده برای انجام رساله خود از روش تحقیق آمیخته استفاده خواهم. در اینجا همچنین از دوستانی که مرا در انتخاب موضوع و  تدوین  و اصلاح پروپوزال یاری کردند تشکر می نمایم

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ساعت 15:11  توسط روح الله مهدیون | 

تجاری سازی نتایج تحقیقات: حلقه گمشده پایان نامه های دانشجویی در ایران

روح الله مهدیون (دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی)- rmahdiuon@gmail.com

حسین تقوی قره بلاغ (دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طبا طبایی)- husen324@gmail.com

عیسی برقی (دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طبا طبایی)isabarqi@yahoo.com -

ارائه شده در اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی پایان نامه های دانشجویی. دانشگاه علامه.۱۳۸۸ 

چکیده

     در دنیای متحول و پیچیده امروزی، دانشگاه های ایران، راه دشوار و پر پیچ و خمی برای پذیرش و ایجاد تحولات اساسی پیش رو دارند. از دانشگاه ها بعنوان اصلی ترین مراکز تولید علم، فناوری، ابتکارات و بسط تحقیق و توسعه، انتظارات زیادی جهت عاملیت تغییر، تحول، توسعه و نوآوری در جامعه وجود دارد. تجاری سازی تحقیقات، به عنوان یکی از عوامل موثر در تحقق این امر مطرح است. تجاری سازی نتایج تحقیقات فرایندی است که دانش تولید شده در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی را به محصولات و خدمات قابل عرضه در بازار و صنعت تبدیل می کند که این فرایند همکاری و تعامل جدی مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی، شرکت های صنعتی، موسسات سرمایه گذاری و کارآفرینان را می طلبد. برای اینکه تجاری سازی محقق شود، صنعت باید به اهمیت تحقیق پی برده و آنرا ارج نهد. به تعبیری، صنعت و دانشگاه به عنوان دو بازیگر یک صحنه عمل می کنند. دانشگاه ابتکارات و ابداعات را به بازار عرضه می کند و در بازار، شرکت های پیشرو و دانش بنیان ابداعات ارائه شده را تحویل گرفته و انتظارات بعدی خود را آشکار می سازند.

     دانشگاه ها در بسیاری از کشورها از سالیان پیش به تجاری سازی نتایج تحقیقات روی آورده اند که ما باید در این زمینه با استفاده از تجربیات به عمل آمده و با تکیه بر الگوهای بومی در این راه قدم بگذاریم. تاکید بر اقتصاد دانش بنیان در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران نیز تنها از طریق پیوند صنعت و دانشگاه تحقق پذیر است؛ و در عین حال این پیوند از طریق تجاری سازی نتایج تحقیقات شکل عملیاتی بخود خواهد گرفت. در این راستا، تحقیق حاضر بدنبال آن است که مبانی و مفاهیم، اهمیت و ضرورت، مراحل، مدلها، چالشها و مشکلات تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی را با تاکید بر پایان نامه های دانشجویی بررسی کرده و پیشنهاداتی جهت انجام این مهم ارائه نماید.

کلید واژه ها: تجاری سازی نتایج تحقیقات، دانشگاهها، انتقال تکنولوژی ، پایان نامه و حق مالکیت فکری

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ساعت 18:27  توسط روح الله مهدیون | 

سن ياريمين قاصيديسن
اي لن سنه چاي دئمي شم
خياليني گوءندريپدي
بس کي من آخ آي دئمي شم
آخ گئجه لر ياتماميشام
من سنه لاي لاي دئميشم
سن ياتالي من گوءزومه
اولدوزلاري ساي دئميشم
هر کس سنه اولدوز دئسه
اوءزوم سنه آي دئميشم
سندن سونرا حياته من
شيرين دئسه زاي دئميشم
هر گوءزل دن بير گول آليپ
سن گوءزله پاي دميشم
سنين گول تک باتماغيوي
آي باتانا تاي دئميشم
ايندي يايا قيش دئييرم
سابق قيشا ياي دئميشم
گه تويووي ياده ساليپ
من دلي ناي ناي دئميشم
سونرا گئنه ياسا باتيپ
آغلايپ هاي هاي دئميشم
عمره سورن من قارا گون
آخ دئميشم واي دئميش

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ساعت 19:57  توسط روح الله مهدیون | 

دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

هسته پژوهشی مدیریت و رهبری در نظام های آموزشی ایران برگزار می کند

همایش مديريت آموزش سازمانی
        
    
رویکردها، چالشها، چشم اندازها    


محور مقالات
الگوهای آموزش سازمانی 
رویکردهای استراتژیک به آموزش سازمانی
روشهای نوین در آموزش و بهسازی منابع انسانی
زنجیره تامین آموزش
برون سپاری آموزش سازمانی
استانداردهای آموزش سازمانی
ابعاد جهانی آموزش و بهسازی
آسیب ها و چالشهای فرارو
 
تجارب و دستاوردها
چشم اندازهای آموزش سازمانی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ساعت 11:57  توسط روح الله مهدیون | 

مروری بر فرهنگ سازمانی؛ ابعاد و کاربرد های تحقیقات

دکتر مظفرالدین واعظی(استادیار دانشگاه تهران)

روح الله مهدیون(دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی)

حسین تقوی قره بلاغ (دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طبا طبایی)

علی شعبانی(  کارشناسی ارشد  کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران)

چاپ شده در ماهنامه مهندسی فرهنگی شماره ۲۵ و ۲۶ . ۱۳۸۷.

چکیده

    مطالعه حاضر با هدف بررسی نظریه های فرهنگ سازمانی و تحقیقات انجام گرفته و ارائه نتایج کاربردی این تحقیقات، انجام گرفته است. فرهنگ سازمانی بعنوان سیستمی است که دارای جهت گیری های مشترکی است و کل واحد را در کنار هم قرار می دهد و به آن هویت می بخشد که اساسا از سه منبع باورها، ارزش ها و فرضيات بنيانگذاران سرچشمه مي گيرد. توجه و مطالعه فرهنگ سازماني از سال هاي 1980 پا به عرصه نهاد. آنچه كه بيشترين تاثير را به اين موضوع بخشيد كتاب « پيترز» و «واترمن» با نام «در جستجوي برتري» بود. فرهنگ سازمانی از مسائل و موضوعات بسیار اساسی در مطالعه سازمانها و  نیز مدیریت مناسب تغییر می باشد. مطالعات مختلف نشان داده است که فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه های سازمان تاثیرمی گذارد که این تاثیر در جنبه های رفتار فردی و عملکردی سازمانی، تصمیم گیری، برنامه ریزی، تدوین خط مشی و دستورالعملها، انگیزش و رضایت شغلی، خلاقیت و نوآوری، رسالت و تعهدات و اهداف، به وضوح قابل شناسایی است. پس می توان عنوان کرد که اگر ایجاد تغییر در استراتژیها و ساختار چنانچه با حمایت فرهنگ سازمانی از این تغییرات همراه نباشد معمولا با شکست روبه رو می شوند. به طور کلی با بررسی مطالعات می توان گفت که فرهنگ سازمانی با ایجاد هماهنگی و انسجام میان بخشهای مختلف سازمان، تشویق افراد به نوآوری و توسعه، گسترش دیدگاههای افراد نسبت به محیط، فرایند بهبود مدیریت را در سازمان مورد حمایت قرار می دهد.

واژگان کلیدی: فرهنگ: سازمان: فرهنگ سازمانی

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ساعت 11:52  توسط روح الله مهدیون | 

جهانی شدن، فرهنگ و برنامه ریزی آموزشی

 دکتر محمد قهرمانی

حسن عاشقی

روح الله مهدیون

چاپ شده در ماهنامه مهندسی فرهنگی شماره های ۳۳ و ۳۴ . ۱۳۸۸.

 چکیده

    پایان سده بیستم و آغاز سده بیست و یکم با پدیده جهانی شدن همراه بوده است. پدیده ای که ابعاد مختلف زندگی بشر منجمله فرهنگ را متاثر ساخته است. تاثیر جهانی شدن بر فرهنگ و هویت فرهنگی با تهدیدها و فرصت هایی همراه است که مناسبترین شیوه برخورد با این پیامدها توجه به آموزش و پرورش و برنامه ریزی آموزشی است. برنامه ریزان و مسئولان آموزشی باید در رویارویی با جهانی شدن فرهنگ به گونه ای عمل کنند که ضمن برخورداری از فرصت های آن از تهدیدها و تاثیران منفی آن اجتناب شود. در این مقاله مقوله جهانی شدن فرهنگ و یا تاثیرات جهانی شدن بر فرهنگ همچنین رسالت های نظام آموزشی و برنامه ریزان آموزشی در ارتباط با جهانی شدن فرهنگ و تاثیرات جهانی شدن بر فرهنگ به طور عمیق مورد بررسی قرار گرفته است.

در ارتباط با مقوله فرهنگ و هویت فرهنگی بطور کلی در حوزه جهانی شدن دو نوع نگرش توسط صاحبنظران مطرح می شود : 1- جهانی شدن موجب احیای جنبش های ملی و قومی شده است و 2- همگرایی فرهنگی، گرایش به یکی شدن و زوال و آنتروپی فرهنگ ها و هویت های ملی و قومی . جهانی شدن به دنبال نوعی انسجام وحدت گرایانه در مقوله فرهنگ در سطح جهانی است. یکسان سازی فرهنگی در سطح جهانی، تفاوت های فرهنگی را از بین می برد. بنابراین وظیفه برنامه ریزان آموزشی در سطوح ملی تدوین راهبردهای برای مقابله با چنین تهدیدهای جهانی شدن است. ژاک هلک مدیر موسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی در ارتباط با جهانی شدن وظیفه برنامه ریزان آموزشی را بسیار حساس می شمارد و بیان می کند برنامه ریزان آموزشی باید بطور جدی در مورد پیامدهای جهانی شدن بیاندیشند.

واژگان كليدي: جهاني شدن ـ  فرهنگ- تعليم و تربيت- برنامه ریزی آموزشی

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ساعت 11:39  توسط روح الله مهدیون | 

تبيين رفتار شهروندي سازماني کارکنان دانشگاه تهران بر اساس ابعاد شخصيت، تعهد سازماني و رضايت شغلي آنان

دکتر رضا رستمي، روانپزشک و استاديار گروه روانشناسي دانشگاه تهران

روح الله مهديون، دانشجوي دکتري مديريت آموزشي، دانشگاه شهيد بهشتي

بهزاد شالچي دانشجوي دکتري روانشناسي، دانشگاه تبريز

فاطمه نارنجي دانشجوي دکتري مديريت آموزشي، دانشگاه تهران

 چاپ شده در فصلنامه علمی و پژوهشی روانشناسی معاصر. بهار ۱۳۸۸. شماره ۷.

چکيده

پژوهش حاضر با هدف تبيين رفتار شهروندي سازماني بر اساس شخصيت، تعهد سازماني و رضايت شغلي کارکنان دانشگاه تهران انجام گرفته است. در اين تحقيق 213 نفر از کارکنان دانشگاه تهران که سمت کارشناس دارند، به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند و نتايج تحقيق حاکي از آن است که:1) وضعيت رفتار شهروندي سازماني، رضايت شغلي و تعهد سازماني و ابعاد برونگرايي، سازش‌پذيري، وظيفه‌شناسي و گشودگي کارکنان کارشناس دانشگاه تهران، بالاتر از متوسط است. ولي بعد روان رنجورخويي نسبتا نامطلوب است. 2) نتايج همبستگي پيرسون نشان مي‌دهد که رابطه رفتار شهروندي سازماني کلي با رضايت شغلي و ابعاد آن (ماهيت کار، شناسايي، موفقيت و مسئوليت)، تعهد سازماني و مولفه‌هاي آن (تعهد عاطفي و تعهد هنجاري) و ابعاد شخصيت (برونگرايي، سازش‌پذيري، وظيفه‌شناسي و گشودگي) مثبت و در سطح 01/ معنادار است ولي روان‌رنجورخويي رابطه منفي معناداري با رفتار شهروندي سازماني دارد. 3) تحليل رگرسيون سلسله مراتبي نشان داد که مولفه‌ي مسئوليت از رضايت شغلي، تعهد عاطفي از تعهد سازماني و ابعاد وظيفه‌شناسي، سازش‌پذيري و گشودگي از شخصيت رفتار شهروندي سازماني را پيش بيني مي نمايند.

واژه‌هاي کليدي: رفتار شهروندي سازماني، تعهد سازماني، رضايت شغلي، شخصيت و کارکنان دانشگاه تهران.                                                 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ساعت 21:54  توسط روح الله مهدیون | 

Training – related professional associations:

ASTD (Formerly The American Society for Training and Development)

1640 King Street Box 1443 Alexandria, VA 22313 – 2043 800.628.2783

www.astd.org

International Society for Performance Improvement

1400 Spring Street Suite 260 Silver Spring, MD 20910 301.587.8570

www.ispi.org

Society for Human Resource Management

1800 Duke St. Alexandria, VA 22314 800.283.7476

www.shrm.org

Society for Industrial and Organizational Psychology PO Box 87

520 Ordway Ave Bowling Green, OH 43402 – 0032 419.353.0032

www.siop.org

Selected Training – related Publication:

Training magazine

www.trainingmag.com


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ساعت 13:27  توسط روح الله مهدیون | 

ماهيت رشته مديريت آموزشي

رشته مدیریت آموزشی یکی از حوزه‌های مطالعاتی دانش مدیریت است . علم مدیریت آموزشی ؛ مجموعه‌ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی به منظور توصیف خصوصیات و تبیین عناصر سازمانی و روابط فی مابین آنها در سازمانهای آموزشی است. در این تعریف ، عناصر سازمانی ؛ متشکل از چهار سیستم بنیادی می‌باشند : الف-سیستم رفتاری (فرد ، گروه ، سازمان غیر رسمی و ...) ب- سیستم ساختاری (ساختار سازمانی ، اهداف رسمی ، مقررات ، سازمان رسمی و ...) ج- سیستم تکنولوژیک (فرایندها و روشهای تولید ستاندها ، تجهیزات و ...) د- سیستم محیطی (مشتریان و ارباب رجوع ، رقبا ، جامعه ، دولت ، تامین کنندگان منابع و ...). علم مدیریت آموزشی ، کارکردهای مدیریت در سازمانهای آموزشی را بر تئوری و دانش علمی، مبتنی می‌سازد.کارکردهای مدیریت آموشی؛ شامل برنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری و کنترل در سازمانهای آموزشی است . هدف مدیریت آموزشی؛ بهبود اثربخشی ، بهره وری و کیفیت در سازمانهای آموزشی است . منظور از سازمان آموزشی؛ سازمانی است که به ارائه خدمات آموزشی می‌پردازد. سازمانهای آموزشی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: الف - سازمانهای آموزشی صفی:این سازمانها بطور مستقیم به ارائه خدمات آموزشی می‌پردازند ، مثل: مراکز آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصوصی ، مراکز سوادآموزی ، مراکز آموزش و ترویج کشاورزی ،دبیرستانها ، آموزشگاه‌ها ، موسسات آموزش عالی و سایر مراکز آموزشی . ب- سازمانهای آموزشی ستادی: این سازمانها با پشتیبانی از سازمانهای آموزشی صفی ، امکان ارائه خدمات آموزشی را میسر می‌سازند و بر آنها نظارت دارند، مثل: ادارات آموزش و پرورش ، وزارتخانه آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، مراکز ستادی آموزش کارکنان ، ادارات سواد آموزی و آموزش بزرگسالان، سازمان مرکزی دانشگاه.

آموزش را می توان به سه حیطه کلی آموزش همگانی ، آموزش کارکنان وآموزش عالی تقسم بندی نمود، بر این اساس ، مهمترین زمینه‌های مطالعاتی دانش مدیریت آموزشی سه بخش عمده را دربر می‌گیرد:

  • مدیریت آموزش عمومی
  • مدیریت آموزش سازمانی
  • مدیریت آموزش عالی(۱).

منابع

علاقه بند ، علی (۱۳۸۴)، مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی ،تهران ، انتشارات ارسباران ·

هوی، وین ؛ میسکل ، سیسل (۱۳۸۵)، تئوری ، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی ، ترجمه میر محمد سید عباس زاده ، انتشارات دانشگاه ارومیه. 

  Donmoyer , R; Imber , M. and Scheurich , J. (1995),The Knowledge Base in Educational Administration ,State University of New Yurk Press ,NY.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ساعت 9:22  توسط روح الله مهدیون | 

تبين رفتار شهروندي سازماني بر اساس ابعاد شخصيت در ميان کارکنان دانشگاه تهران

روح الله مهديون

فاطمه نارنجي ثاني

 بهزاد شالچي

چکيده

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه رفتارشهروندي سازماني با ابعاد شخصيت کارکنان دانشگاه تهران انجام گرفته است. در اين تحقيق 213 نفر از کارکنان دانشگاه تهران که سمت کارشناس دارند، به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند و نتايج تحقيق حاکي از آن است که؛ 1) وضعيت رفتارشهروندي سازماني کارکنان کارشناس دانشگاه تهران، نسبتاً مطلوب است. 2) نتايج همبستگي پيرسون نشان مي‌دهد که رابطه رفتار شهروندي سازماني کلي با ابعاد شخصيت (برونگرايي، سازش‌پذيري، وظيفه‌شناسي و گشودگي) مثبت و معنادار است ولي روان‌رنجورخويي رابطه منفي معناداري با رفتارشهروندي سازماني دارد. 3) تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد که  ابعاد وظيفه‌شناسي، سازش‌پذيري و گشودگي از شخصيت، رفتارشهروندي سازماني را پيش بيني مي نمايند.

واژه‌هاي کليدي: رفتارشهروندي سازماني، ابعاد شخصيت و کارکنان دانشگاه تهران.

ارائه شده در اولین همایش ملی رفتار شهروندی سازمانی . بهمن ماه 1387

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ساعت 23:21  توسط روح الله مهدیون | 

فهرست منابع مرتبط با آموزش و بهسازی کارکنان

الف:کتاب

1.        ابطحي، سيدحسين، (1383)، مديريت منابع انساني، مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت، چاپ سوم.

2.       ابيلي، خدايار، (1380)، آموزش و بهسازي نيروي انساني، فصلنامه مديريت در آموزش و پژوهش، شماره 17.

3.       استوارت،‌جيم، (1385) پرورش منابع‌انساني و سازمانهاي يادگيرنده در اروپا، داريوش غلامزاده و بهروز قليچ‌لي، فراز انديش سبز. 

4.       اعتمادي اهري، علاء‌الدين، نوانديشي در مديريت آموزشي (مقدمات و اصول) نشردادار، 1385.

5.       ايران نژاد پاريزي، مهدي، يادگيري سازماني، فرآيندي به سوي سازمان يادگيرنده، مجله اقتصاد و مديريت، شماره51، 1381.

6.       بازرگان، عباس. ارزشيابي آموزشي، انتشارات سمت، 1382.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ساعت 22:33  توسط روح الله مهدیون | 

اندیشمندان و نظريه پردازان دانش مدیریت آموزشی

 

ويليام هارولد پين (William Harold pyne ) : او در سال 1875 براي اولين بار مديريت در سازمانهاي آموزشي را مورد بررسي قرارداد . از ديدگاه او،  علوم اجتماعي،  زمینه مناسبي براي مطالعه مدیریت آموزشی است. 

جان فرانكلين بابيت  ( John Franklin Bobbitt) : بابيت مفاهيم و اصول مديريت علمي را در سازمانهاي آموزشي تبيين كرد . او از متفكران آيين كارايي در سيستم هاي آموزشي است و براين اساس ، يك مدل پنج مرحله اي در برنامه ريزي آموزش ، پيشنهاد نمود. 

جس هومر نيولان (Jesse H. Newlon) : نيولان در سال 1934 اولين مدل نظري مديريت آموزشي را با نام "مديريت آموزشي بعنوان خط مشي اجتماعي" ارائه نمود. او براي اولين بار مباني علمي مديريت آموزشي را تشريح نموده است.  

دانيل ادوارد گريفيتث (Daniel Edward Griffith ) : او با تاليف كتاب تئوري اداري ، پيشگام جنبش تئوري در مديريت آموزشي است . گريفيتث معتقد بود تحقيق در مديريت آموزشي بايد مبتني بر تئوري و در جهت ايجاد تئوري باشد  ، او تئوري تصميم گيري در سازمانهاي آموزشي را طرح نمود. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ساعت 18:40  توسط روح الله مهدیون | 

پنبه ی داغ جنون ایچره نهان دیر بدنیم

دیری اولدوقجا لباسیم بودور ، ئولسم کفنیم !

جانی جانان دیله میش وئرمه مک اولماز ای دیل !

نه نزاع ائیله یه لیم ؟ اول نه سنین دیر ، نه بنیم !داش ده لر آهیم اوخو شهد لبین شؤوقوندن

نولا زنبور ائوینه بنزه سه بیت الحزنیم ؟

طؤق زنجیر جنون دایرۀ دؤلت دیر ،

نه روا کیم بنی آندان چیخارا ضعف تنیم !

عشق سرگشته سی یم سئیل سرشک ایچره یئریم

بیر حبابام کی هوادان دولودور پیرهنیم !

بولبول غمزده یم باغ و باهاریم سن سن

دهن و قدّ و رُخون ، غنچه و سرو و سمنیم .

ائده من ترک ، فضولی ! سر کویون یارین

نئجه کیم ظلم یئریرسه ، بانا خوشدور وطنیم .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ساعت 18:33  توسط روح الله مهدیون | 

ارائه الگوی نظام جامع آموزش کارکنان جمعیّت هلال احمر

جواد پورکریمی، روح الله مهدیون، ابوذر قاضئی

فصلنامه علمي امداد و نجات سال دوم، شماره 1 (پياپي 5)، بهار 1389 صفحه ۱۳۰

چکیده

مقدمه: آموزش کارکنان یکی از مهم ترین و سهل وصل ترین ابزار جهت دستیابی به بالندگی کارکنان و از آن طریق دسترسی به توسعه سازمانی است. تحقیق حاضر با هدف ارائه الگویی جهت نظام جامع آموزش کارکنان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

روش: در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا با مطالعه و تحلیل اسناد و انجام مصاحبه با کارشناسان و مدیران آموزش به ترسیم وضع موجود پرداخته شده و آسیب های موجود در نظام آموزش کارکنان هلال احمر مورد شناسایی قرار گرفته است و سپس با در کنار هم قرار دادن وضع موجود، آسیب­های احصاء شده و ادبیات علمی در این زمینه الگوی مطلوب آموزش کارکنان جمعیت طراحی شد. الگوی طراحی شده با استفاده از ابزار پرسشنامه با نظرات متخصصین دانشگاهی و ذیربطان آموزش در هلال احمر مورد اعتبار سنجی قرار گرفته است.

یافته ها: در این تحقیق آسیب های موجود در آموزش کارکنان هلال احمر در غالب آسیب های موجود در: بافت سازمانی، قوانين و مقررات، ساختار نظام آموزشی و فرآيند آموزش مورد شناسایی قرار گرفت و سپس یک الگوی سیستماتیک برای آموزش کارکنان هلال احمر طراحی گردیده و از طریق اعتبار سنجی مورد تایید قرار گرفت.

نتیجه گیری در نتیجه این تحقیق الگویی جامع، کل­گرا و نظام­مند برای آموزش کارکنان طراحی شده که در زیر مجموعه خود شامل زیربخش­های از جمله نیازسنجی، طراحی، اجرا، ارزشیابی و مکانیزم انگیزشی برای آموزش کارکنان است که در نتیجه اعتبار سنجی مورد تایید قرار گرفته اند.

کلمات کلیدی: الگو، آموزش، نظام جامع آموزش کارکنان، جمعیت هلال احمر

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ساعت 21:30  توسط روح الله مهدیون | 

Explanation of Staff Organizational Citizenship Behavior with personality

Rouholla Mahdiuon , Mohammad Ghahramani,  Ali Rezaii Sharif

Procedia Social and Behavioral Sciences 5 (2010) 178–184Abstract  

The aim of this research is the investigation of relation between organizational citizenship behavior (OCB) and dimensions of personality among staff. In this study 213 of expert staff were selected to form the statistical samples. Results show that: 1) OCB and personality variables had placed in higher average position. 2) Results of Pearson correlation show that OCB has a positive relation with personality dimensions (agreeableness, consciousness, openness, and extraversion). But the relation between neuroticism and OCB is negative. 3) Regression analysis shows that consciousness, agreeableness and openness have multiple correlations with OCB. 

keywords: Organizational Citizenship Behavior, Dimensions of Personality

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ساعت 20:0  توسط روح الله مهدیون | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
بنده دکتری مدیریت آموزشی هستم و در این وبلاگ برخی از مقالات خود و نیز مقالات و مطالب مفید در زمینه مدیریت آموزشی و علوم مرتبط را قرار خواهم داد.

پیوندهای روزانه
The Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC)
About the OU
Journals in Higher Education
مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران
Journal of Asynchronous Learning Networks
Learning, Communication and IT
روانشناسی و تعلیم و تربیت
E-Learning Gl0ssary
مجله تکنولوژی آموزشی بریتانیا
دانشگاه مجازی
مرکز اطلاعات منابع آموزشی آمریکا (ERIC)
بانک اطلاعات نشریات ایران
انجمن آموزش عالی ایران
انجمن مدیریت آموزشی ایران
Wayne K. Hoy
وبلاگ دکتر مقصود فراستخواه
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشگاه تهران
دانشگاه شهید بهشتی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
2/19/2013 - 3/20/2013
1/20/2013 - 2/18/2013
12/21/2012 - 1/19/2013
10/22/2012 - 11/20/2012
8/22/2012 - 9/21/2012
6/21/2012 - 7/21/2012
1/21/2012 - 2/19/2012
11/22/2011 - 12/21/2011
10/23/2011 - 11/21/2011
9/23/2011 - 10/22/2011
8/23/2011 - 9/22/2011
7/23/2011 - 8/22/2011
5/22/2011 - 6/21/2011
3/21/2011 - 4/20/2011
2/20/2011 - 3/20/2011
1/21/2011 - 2/19/2011
12/22/2010 - 1/20/2011
پیوندها
دکتر عبدالحسين عباسيان
دکتر جواد پورکریمی
دکتر علی ایمانزاده
دکتر مرتضی طاهری
تعلیم (یادداشت های سید حمید حسینی در یادگیری الکترونیکی)
هردن بیر (اسماعیل آتش پز گرگری)
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM